Hakkımızda

Anasayfa / Hakkımızda

Hukuk Büromuzda öncelikli olarak; İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku ve Medeni Hukukuna ilişkin konular olmak üzere hukukun her alanında hizmet vermekteyiz.

Hukuk büromuz, gelişimleri ve değişimleri yakından takip ederek, müvekkilleri bu değişimlerden ve gelişmelerden sürekli haberdar etmekte ve müvekkillerinin, hukukun her sahasında ortaya çıkacak sorunlarına cevap verebilmek için çalışarak özenle raporlama yapmaktadır.

Müvekkillerimizin taraf olduğu hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını; her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamayı hedefliyoruz. Müvekkillerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıklar, büromuzca değerlendirilerek; somut uyuşmazlık olayının niteliği doğrultusunda izlenecek hukuki yol çizilmekte; müvekkillerin talep ve görüşleriyle uzlaşma yoluna; aksi durumda; dava yargılaması yoluna gidilmektedir. Uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesinde müvekkiller, davanın hukuki niteliği, kapsam ve etkisinin yanı sıra riskleri konusunda da bilgilendirilmekte ve akabinde hukuki süreç başlatılmaktadır.