Miras Hukuku

Anasayfa / Hizmetlerimiz / Miras Hukuku

Kişinin ölümü veya gaipliğine (ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolması) karar verilmesiyle, geride bıraktığı tüm menkul ve gayrimenkul malvarlığının akıbeti Miras Hukukunun konusunu oluşturur.
miras-hukuku
Ölen kişinin ardında bıraktığı bir vasiyetname, yüklü borçlar, değerli malvarlıkları, mirasçı olmayan kişilere mal kaçırma kastıyla yapılan bağışlar ya da bırakılan malvarlığı gibi hususlar mirasçıların sosyo-ekonomik durumunu doğrudan doğruya etkilediğinden Miras Hukukundaki ayrıntılar büyük önem taşımaktadır.

Hukuk Büromuzda, müvekkillerimizin miras hukukundan doğan haklarını korumaya çalışıyoruz.

Hukuk Büromuzda miras hukukuna ilişkin olarak;

  • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Miras bırakanın terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamının veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurulması bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali, tenkis, miras sebebiyle istihkak davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması
  • Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakılması, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, mirasın paylaştırılması işlemleri yapılmaktadır.

    Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşabilirsiniz

    * ile işaretli alanlar zorunludur.Bilgileriniz gizli tutulur.Bilgileriniz 3. kişi veya kurumlarla paylaşılmaz.

    Etiketler : miras hukuku, izmir, 2019, avukat, hukuk bürosu